L O A D I N G . . .

 

LET OP: Nieuwe en versoepelde annuleringsregels voor het boeken van een squashbaan. Nog meer redenen om te squashen bij Squash City.

BAANRESERVERING REGELS:

Iedereen kan een squashbaan reserveren bij Squash City. Hiervoor hoef je geen lid te zijn. Wanneer je gebruik maakt van de faciliteiten van Squash City ga je automatisch akkoord met de huisregels.

RESERVERINGSREGELS:

· Reserveren van squashbanen (voor zowel leden als niet-leden) kan 8 dagen van te voren, vanaf 7:00 uur. Bv. vanaf 7:00 uur vandaag voor vandaag over een week.

· De baanhuur moet volledig worden voldaan voor aanvang van de speelperiode.

· Twee spelers mogen een maximum van 1 speelperiode per dag reserveren, 3 spelers mogen 2 aaneengesloten speelperioden per dag reserveren en dienen voor 2 volledige speelperioden te betalen, 4 spelers kunnen 2 speelperioden reserveren. Voor leden gelden aangepaste regels, deze zijn op te vragen bij de receptie.

· De persoon die de baan boekt is eindverantwoordelijk voor de volledige betaling van de baan.

ANNULERINGSREGELS:

Squash City hanteert de volgende soepele annuleringsregels :

· Squashbanen kunnen tot 4 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

· Bij het annuleren van de squashbaan binnen 4 uur voor aanvang van de speelperiode worden annuleringskosten @ € 10,00 in rekening gebracht. Dit ongeacht of de baan weer is verhuurd.

· Bij het niet op komen dagen voor een gereserveerde squashbaan wordt de op dat moment geldige baanhuur in rekening gebracht.

· Squash City heeft ten alle tijden het recht een speler de mogelijkheid tot het on-line reserveren van een squashbaan te weigeren.

Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Squash City. Squash City zal deze gegevens echter nooit op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is Baanreserveren.nl, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Squash City, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.